Een toekomst vol van hoop Een toekomst vol van hoop
 
Voor in de 40dagentijd Voor in de 40dagentijd
Omdat onze woorden zo schraal zijn,
onze gebaren zo krachteloos,
onze blik zo kortzichtig,
onze harten zo kil,
hebben wij een ander nodig,
met menselijke warmte.
Daarom gedenken wij
Jezus van Nazareth.

Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn,
onze perspectieven zo op onszelf gericht,
onze visioenen slechts van hier en nu,
hebben wij een medestander nodig,
die liefde, recht en trouw ons leert.
Daarom herinneren wij ons
Jezus van Nazareth.

Omdat onze angsten zo talrijk zijn,
onze dood zo doodgewoon,
ons leven zo vaak tevergeefs,
onze oplossingen een deel van ons probleem,
hebben wij een broeder nodig,
die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk.
Daarom geloven wij
Jezus van Nazareth.

Alfred C. Bronswijk
Medemens 2,  uitgave Kerk in Actie

 
 
Kerkdeuren blijven nog gesloten Kerkdeuren blijven nog gesloten
In onze kerk zullen geen kerkdiensten en andere activiteiten plaatsvinden tot 15 maart 2021.
Ondanks de aangekondigde lichte versoepelingen heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten nog niet te hervatten. 
U kunt o.a. de online viering van de Protestantse kerk in Oss (Paaskerk) bijwonen via www.kerkdienstgemist.nl

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de scriba:

💻scriba@pkn-lith-oijen.nl
 📱    06 36 045 016