Kerkmarkt, de kerkelijke markplaats met orgels, kerkbanken etc.

In de loop der tijd zijn er verschillende roerende goederen van eigenaar gewisseld. Dat betreft met name zaken op het gebied van meubilair. Denk aan kerkbanken, kerkstoelen, preekstoelen. Maar ook opnameapparatuur voor kerkdiensten, liedboeken, Bijbels en zelfs een keer een luidklok. De kerkmarkt kent verschillende rubrieken, namelijk religieus erfgoed (waardevolle kerkelijke goederen van 50 jaar en ouder), diensten, kerken & gebouwen en interieur & inventaris en de orgelbank.

Orgelbank

Kerkmarkt.nl is een uitbreiding van de orgelbank van de VKB die al sinds 1999 bestaat. De orgelbank is een platform waar vraag en aanbod van orgels elkaar ontmoeten, de rubriek waarmee de VKB site wereldwijd bezoekers trekt. 

Het doel van de orgelbank is om net als bij de andere kerkelijke goederen een nieuwe bestemming te vinden voor vrijkomende orgels. Omdat veel kerkgebouwen worden gesloten en herbestemd komen er regelmatig pijporgels vrij. 

Het aanbod in deze rubriek was in de loop der tijd zeer gevarieerd. Van een klein positief met 4 stemmen tot een groot 3 klaviersorgel met 30 stemmen. En van een orgel van net 10 jaar oud tot een monumentaal historisch instrument (momenteel wordt er een orgel uit 1776 aangeboden). Sinds de orgelbank op internet te vinden is zijn er vele kerkorgels overgeplaatst en kregen daardoor een nieuwe kerkelijke bestemming. Soms zelfs een verre bestemming in het buitenland zoals in Duitsland, Mexico, Japan, Polen en Oekraïne. 

Voorwaarden

De kerkmarkt is bestemd voor specifieke kerkelijke goederen en niet voor bijvoorbeeld de restverkoop van een eerder gehouden rommelmarkt. Het aanbieden van goederen is gratis, uitgezonderd het aanbod voor de rubriek orgelbank. De aangeboden goederen blijven in principe beschikbaar totdat ze zijn verkocht of overgedragen. Het aanbieden van goederen kan door middel van een webformulier. 

Heeft u kerkelijke goederen over waar een andere gemeente blij mee zou kunnen zijn? Biedt ze aan en wellicht kunnen ze een nieuwe bestemming krijgen. Voor meer informatie: www.kerkmarkt.nl.

 lees verder
 
Wereldwijde steunbetuigingen na overstromingen

Reacties oecumenische relaties

Vanuit de internationale wereldwijde oecumenische beweging wordt van harte met elkaar meegeleefd. De Wereldraad van Kerken heeft de lidkerken in Nederland, België en Duitsland een brief gestuurd waarin ze hun medeleven tonen.

“We bidden God om jullie kracht te geven wanneer jullie hulp bieden aan de duizenden die hun huizen verloren hebben en geëvacueerd moesten worden. In deze voor jullie moeilijke tijd, herinneren we met dankbaarheid jullie eindeloze inzet om mensen en landen wereldwijd bij te staan. (...) Jullie mogen er op vertrouwen dat jullie in deze uitdagende tijd worden vastgehouden door onze gebeden en solidariteit.” Lees hier de volledige brief

Ook de World Council of Reformed Churches (de gereformeerde kerkfamilie) heeft een soortgelijke brief gestuurd. Daarnaast roepen zij op om aandacht te schenken aan de klimaatcrisis.

“We moeten erkennen dat oecumene betekent dat we de gehele wereld erkennen als woonplaats van mensen, dieren en natuur. We zijn integraal met elkaar verbonden. (...) Als rivieren en bossen en bergen niet de ruimte krijgen die ze nodig hebben, zullen er meer rampen volgen. Op dit moment is wereldwijde solidariteit nodig, solidariteit ten tijden van crisis, solidariteit om te willen veranderen.” Lees hier het hele bericht

Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie, is onder de indruk van de onderlinge betrokkenheid tussen kerken. “Het is zoals de Wereldraad schrijft. Meestal bieden wij - via Act Alliance waar Kerk in Actie onderdeel van is - hulp op plekken waar het nodig is, zoals bijvoorbeeld in zuid-Soedan waar vorig jaar grote overstromingen waren. Het is hartverwarmend om te ervaren dat de internationale christelijke gemeenschap ook voor ons bidt als wij het nodig hebben.”

Klokken luiden

Daarnaast roept de Evangelische Kirche Deutschland in Rheinland kerken in Europa op om vrijdag 23 juli om 18.00 uur de klokken te luiden als teken van onderlinge solidariteit. "Laten we samen hoorbaar maken dat we Christus volgen door elkaar te steunen, voor elkaar te bidden en het hoofd te bieden aan de chaos die deze verwoestende kracht heeft veroorzaakt”, schrijft dr. Thorsten Latzel, voorzitter van de Evangelische Kirche Deutschland in Rheinland, in zijn brief aan de kerkgenootschappen in Europa.

Zie ook:

Overstromingen in Limburg: Kerk helpt waar kan & voorbeden gevraagd

15 jul 2021 Pijl naar rechts
 lees verder
 
Volg een workshop Actie Kerkbalans en verbeter de resultaten van Actie Kerkbalans in uw gemeente

Kerkbalans+

De afgelopen jaren is door team fondsenwerving in een aantal gemeenten geëxperimenteerd met andere vormen van ondersteuning bij de Actie Kerkbalans. Dat leidde tot goede resultaten. Kern van deze ondersteuning is dat de fondsenwervers van de dienstenorganisatie hun kennis en capaciteit beschikbaar stellen en gemeenten actief ondersteunen in de uitvoering van Kerkbalans. Dit aanvullende aanbod wordt Kerkbalans+ genoemd.

Wat gebeurt er in de workshop kerkbalans?

In de workshop delen de fondsenwervers hoe ze tegen de uitvoering van Actie Kerkbalans aankijken. Wat de kracht is en wat goed gaat. En waar ze kansen zien om dingen te verbeteren en de inkomsten te verhogen. Ook leggen ze uit hoe het aanvullende aanbod - Kerkbalans+ - in elkaar zit en hoe uw gemeente daar gebruik van kunt maken. Er is volop gelegenheid om met hen en elkaar hierover in gesprek te gaan.  

Wat levert de workshop kerkbalans op?

Aan het eind van de avond gaan de deelnemers naar huis met inspiratie en een aantal concrete verbeterpunten voor de uitvoering van Actie Kerkbalans. Ook kunnen deelnemers na het volgen van de workshop gebruikmaken van het aanvullende aanbod van Kerkbalans+ (deelname aan de workshop is hiervoor een vereiste). 

Praktische informatie en aanmelden

De workshops starten om 18 uur met een maaltijd. De workshops beginnen rond 19 uur en eindigen rond 21.30 uur. Per gemeente kunnen er twee deelnemers komen. Deelname is gratis, maar meldt u wel even aan. Kijk hier voor de locaties bij u in de buurt. Er zijn per locatie 12 tot 16 plekken beschikbaar.

Formulier

Workshops Actie Kerkbalans  lees verder
 
Kerken Enschede: Organiseer 29 augustus een ‘corona herdenkingsdienst'

Ds. Alex Brinkman, Bethelkerk Enschede, is bij het initiatief betrokken. “Ik hoop van harte dat andere gemeenten bij dit initiatief aan willen sluiten. Wij zouden het mooi vinden als de kerken op deze dag naar buiten treden. Door de deuren wijd te openen bieden de kerken de gelegenheid aan mensen om deze moeilijke tijd te verwerken. Ik vraag ook of mensen dit moment mee willen nemen in hun persoonlijk gebed.”

Op de website https://www.herdenkingcovid.nl/ materiaal te vinden dat helpt om de eredienst vorm te geven, in de vorm van een preekschets en liedsuggesties. 

De gedachte achter dit initatief is dat voor het loslaten van de coronamaatregelen voor veel mensen een bijzonder moment zal zijn. Enige tijd geleden kondigde demissionair-minister Hugo de Jonge aan dat het waarschijnlijk op 1 september zover is. "Het zal een dag zijn waarop vrijheid gevierd wordt. Wij kunnen echter niet de draad oppakken alsof er niets gebeurd is. COVID-19 heeft ons allemaal geraakt. In iedere buurt zijn er slachtoffers gevallen en iedereen heeft in zijn omgeving mensen die de ziekte gehad hebben. Veel levensvreugde en kansen zijn verloren gegaan. Dat is geen gesloten boek, nog altijd waart de ziekte rond en raakt het ons mensen.”

De burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, vindt dit het een waardevol initiatief en verbindt zich er van harte aan. Ook vanuit de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies is met interesse gereageerd.

 lees verder
 
Overstromingen in Limburg: Kerk helpt waar kan & voorbeden gevraagd

De kerk in Gulpen staat op een hoger gelegen plek. Gisteren was het naastgelegen verenigingshuis een noodopvang voor campinggasten. Inmiddels zijn die gasten geëvacueerd, omdat het gebouw door ondergelopen straten ook onbereikbaar is geworden. Ook het kerkgebouw in het zwaar getroffen Valkenburg staat gelukkig ‘hoog en droog’. Classispredikant sprak met ds. Harrie de Reus van de streekgemeente Maas-Heuvelland, met kerken in Maastricht, Vaals, Gulpen en Valkenburg.

“De Geul is van een lieflijk stroompje veranderd in een kolkende watermassa die midden door Valkenburg stroomt. Overal hebben mensen last van ondergelopen kelders en in veel huizen is ook water komen te staan. In de katholieke kerk stond het water 1,5 meter hoog. De protestantse Kloosterkerk aan de Oosterweg staat hoger en daardoor droog. In de kerk is het een komen en gaan van passanten en hulpverleners die even bijkomen met een kop koffie. De gemeente heeft ook direct gastvrijheid toegezegd aan de parochianen en hun priester. Het is een onvoorstelbare situatie waarbij zojuist ook het verzorgingshuis is ontruimd en er een grote stroomstoring is. Bij veel mensen roept het herinneringen op aan de Watersnoodramp in 1953 in Zeeland. Daar kwam het was als een dief in de nacht, in Limburg steeg het water zo snel dat mensen niet eens de tijd hadden om een aantal spullen te redden.”

[Tekst gaat verder onder foto]

Uw voorbeden worden aanstaande zondag gevraagd voor Limburg.

Gebed voor Limburg

Ds. Marco Luijk, classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, scheef het volgende gebed: Laten we bidden voor Limburg en de Limburgers, en alle broeders en zusters in geloof in deze provincie.Barmhartige God

Met grote bezorgdheid vernemen wij over de overstromingen van de Geul, de Gulpen, de Roer en de Maas als gevolg van de hevige regenval.

Onze zorg en ons medeleven gaat uit naar de benarde toestand van onze landgenoten als gevolg van het hoge water. 

Wij vragen u, goede God, laat de mensen van Limburg dicht bij u zijn, laat hen uw liefdevolle aandacht ervaren in de zorg waarmee hulpverleners aan het werk zijn, en in onze solidariteit.

Verhoor ons gebed wanneer we bidden voor:

 • De vele mensen die hun huis hebben moeten verlaten als gevolg van de overstroming. Laat ze ervaren dat ze niet alleen gelaten worden.
 • De hulpverleners, de brandweermannen en -vrouwen, de politie, en iedereen die zich inspant om de problemen het hoofd te bieden.
 • De mensen bij het waterschap en in het openbaar bestuur in hun werk het water in goede banen te leiden.
 • De mensen die zijn omgekomen, ook in België en Duitsland. Neem ze op in het licht van uw liefde en wees dicht bij hun nabestaanden.
 • Degenen bij wie een ramp herinneringen oproepen die oude of jonge wonden weer gevoeld doen worden.

Maak ons tot mensen die solidair zijn met elkaar, geef open harten en handen opdat we er voor elkaar zijn als kinderen van God. 

Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Heiland en Broeder,

Amen.

 lees verder
 
Diaconie biedt minima steuntje in de rug in vakantietijd: van dagje uit tot weekje weg

Een op de dertien kinderen in ons land leeft in armoede, stelt Sire in een lopende campagne. Het gaat in totaal om ruim 251.000 kinderen die het risico lopen ‘sociaal buitengesloten’ te raken. Velen van hen hebben aan het begin van een nieuwe schoolseizoen weinig of niets bijzonders te vertellen als de juf of meester vraagt wat ze in de vakantie hebben gedaan of waar ze zijn geweest.

Gerecyclede rugtasjes

Kerken trekken zich de situaties van onder meer deze kinderen en hun ouders aan. Zo doet een toenemend aantal kerkelijke gemeenten mee met de actie Vakantietas van Kerk in Actie, de diaconale organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vorig jaar verspreidden ze in totaal ruim 7100 gevulde rugtasjes onder kinderen die met armoede te maken hebben, voor dit jaar staat de teller inmiddels op ruim 8300, vertelt Daniëlle Leder, medewerker Kerk in Actie. Het aantal deelnemende diaconieën steeg met 35 ten opzichte van vorig jaar tot 157.

De actie wordt dit jaar voor de derde keer gehouden. Diaconieën bestellen voor 1 euro per stuk bij Kerk in Actie gerecyclede rugtasjes, vullen die en zorgen ervoor dat ze bij kinderen in hun regio terechtkomen. De inhoud bestaat uit buitenspeelgoed zoals stoepkrijt of een waterpistool. “Vaak zitten er ook bonnen in voor bijvoorbeeld een ijsje of gratis toegang tot een pretpark”, vertelt Leder.

De tasjes worden uitgedeeld aan kinderen uit het netwerk van een diaconie, maar ook vaak verspreid via een lokale voedselbank, sociaal wijkteam of een daklozenopvang voor gezinnen. Zo kregen recent 250 kinderen in Haarlem een gevulde rugtas, 175 via de lokale speelgoedbank en de rest via de voedselbank.

Veel armoede

In diverse plaatsen, waaronder Amersfoort, Apeldoorn, Ede en Hendrik-Ido-Ambacht, organiseren diaconieën een actie ‘vakantiegeld delen’. Gemeenteleden maken van hun vakantiegeld een gift over die ten goede komt aan minima. In Apeldoorn werd de actie dit jaar voor de tiende keer gehouden en leverde een ‘recordbedrag’ van ruim 155.000 euro op, zegt diaken Wielink van een van de deelnemende kerken.

In Apeldoorn komt veel armoede voor, weet Wielink. “Er zijn dit jaar 809 aanvragen goedgekeurd. Zo bereiken we ruim 1800 mensen, niet alleen binnen maar ook buiten de kerken. Zij krijgen een geldbedrag waarvan ze in de zomervakantie bijvoorbeeld een dagje uit kunnen betalen.”

Vakantiepark

Honderd gezinnen die op bijstandsniveau leven, kunnen via het Vakantiebureau en RCN Vakantieparken gratis een weekje weg. De meeste worden via diaconieën aangemeld bij het Vakantiebureau, onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk.

De actie loopt voor de zesde keer en de vakantiehuisjes worden gratis ter beschikking gesteld door RCN Vakantieparken. “Dit jaar werden er zo’n 150 gezinnen aangemeld,” zegt Jet Habermehl van het Vakantiebureau. “Bij de aanmelding motiveren diaconieën of andere onafhankelijke instanties waarom een gezin zo’n vakantieweek hard nodig heeft. Wij maken daaruit een keus. We kijken naar de noodzaak en bijvoorbeeld hoeveel jaar een gezin niet op vakantie is geweest.”

Het verblijf op het park is geheel gratis. Aanvullend zorgt een diaconie soms voor vervoer, zodat mensen geen reiskosten hebben, weet Habermehl. „Ook geven diaconieën gezinnen wel eens een zakcentje mee om bijvoorbeeld een uitstapje te maken of fietsen te huren.”

Op de camping

Soms bieden diaconieën minima zelf de mogelijkheid om kosteloos op vakantie te gaan. Zo heeft het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB), waarbij ruim tien kerken zijn betrokken, sinds 2019 een stacaravan op een camping in het Overijsselse Mariënberg. „We konden die dankzij een legaat aanschaffen”, zegt Elza van de Weerdhof die vanuit de christelijke gereformeerde kerk bij het NDB betrokken is.

Jaarlijks maken tientallen mensen gebruik van de mogelijkheid een week op de camping door te brengen. Zij worden niet alleen via diaconieën aangemeld maar ook via bijvoorbeeld gebiedsteams van de gemeente, schuldhulpmaatjes of praktijkondersteuners. Van de Weerdhof: "In Nijkerk komt best veel armoede voor, blijkt bijvoorbeeld uit contacten met de voedselbank. Vanaf mei is onze caravan een aantal maanden achtereen volgeboekt. Het is mooi dat kinderen uit onder meer bijstandsgezinnen daardoor ook iets te vertellen hebben als ze na de vakantie weer op school komen.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad

Lees ook:

‘Zo kun je iets betekenen voor je medemens om de hoek’

2 jul 2021 Pijl naar rechts
 lees verder
 
Veel media-aandacht voor inloop Westerkerk Amsterdam naar aanleiding van aanslag op Peter R. de Vries

Ds. Herman Koetsveld: “We hebben in de Westerkerk afgesproken dat we als kerk aanwezig willen zijn als de samenleving op zijn grondvesten schudt. Dit is zo’n moment. Het is bijzonder om te merken hoe dan allerlei vormen van geloof, spiritualiteit en niet-gelovig-zijn in zo’n verstilde sfeer van meeleven en delen van de diepe emoties die de aanslag op Peter R. de Vries in onze stad heeft opgeroepen een diepe verbondenheid geeft. Met volslagen wildvreemden is er dan zomaar een intens gesprek van hart tot hart. De beweging van deze middag ervaar als een beweging van de Geest die niet ophoudt het goede in ons te zoeken en op te rapen. Zulk intens meeleven en delen heeft daarmee een grootse betekenis. We worden er mens van.”

Troost en zingeving

De Westerkerk kiest er bewust voor om als kerk in het hart van Amsterdam letterlijk en figuurlijk open te  staan voor hen die in noodsituaties troost en zingeving zoeken. Op de site van de kerk werd het als volgt aangekondigd:“Van 15.00 tot 16.30 uur is de kerk geopend voor iedereen die een moment van stilte en bezinning zoekt of even een kaars wil komen aansteken. Hiermee wil de Westerkerk iedereen de gelegenheid bieden midden in Amsterdam stil te staan bij de aanslag op Peter R. de Vries. De volgende dag, zaterdag 10 juli 13.00 uur, zal cantor-organist van de Westerkerk, Evan Bogerd, zijn lunchconcert vullen met een unieke orgelimprovisatie die muzikaal de verbijstering van de gebeurtenissen van afgelopen dinsdagavond zal verbeelden.”

Media-aandacht

Dit meldde ze ook aan de media door een persberichtje te versturen. Dat bleef niet onopgemerkt. Een groot aantal media kwam langs om dit moment vast te leggen.

Koetsveld: “Het was een prachtige, bewogen dag me schrijvende pers, zes cameraploegen, een paar fotografen en waar het allemaal om ging: met 300 mensen die in een bijzondere serene sfeer - we hadden de pers niet toegelaten tijdens de inloop - hun medeleven tot uitdrukking brachten.”

 lees verder
 
Ideeën voor startzondag - materialen op een rij

Wat is startzondag?

Startzondag is in de kerk een zondag waarop gemeenten ‘vieren’ dat het kerkelijk seizoen weer start. Vaak is dit ook het moment waarop gemeenten hun jaarthema voor bijvoorbeeld het winterwerk bekend maken. Wanneer startzondag gevierd worden, kiezen gemeenten zelf. Er is geen vaste datum voor startzondag. 

Thema startzondag

Het thema van startzondag 2021 is 'Van U is de toekomst'. Het thema van de startzondag is tegelijkertijd ook het jaarthema van de Protestantse Kerk. Door het jaar heen worden verschillende invalshoeken van dit thema belicht. De invalshoek voor startzondag is de zin ‘Uw koninkrijk kome’ uit het 'Onze Vader'.

Scriba René de Reuver over het jaarthema 'Van U is de toekomst'

12 apr 2021 Pijl naar rechts

 

Ideeën voor startzondag

Van liturgische suggesties tot spandoeken. Hieronder een aantal ideeën voor startzondag.

Liturgische suggestiesEen preekschets en liedsuggesties passend bij de zin 'Uw koninkrijk kome'. Ook op preekwijzer.nl zijn diverse preekschetsen te vinden.

Kind op zondag en werkvormen voor jongerenZowel ‘Kind op zondag’ als Jong Protestant hebben diverse suggesties om met kinderen en jongeren stil te staan bij de zin ‘Uw koninkrijk kome’. Maak bijvoorbeeld een filmpje met een verslaggever live vanuit Gods koninkrijk. 

Vergaderopening met als thema 'Van U is de toekomst'Een kant-en-klare bezinnende opening voor een vergadering in de kerk. Bijvoorbeeld de eerste vergadering na de zomervakantie.

Kliederkerkprogramma voor de gehele gemeenteEen compleet kliederkerk programma met als thema ‘Het dagelijks brood’. Ontdek met jong en oud, gelovig of niet-gelovig, hoe de teksten uit Exodus 15 en 16 ook nu betekenis hebben.

Illustratie, vlaggen en spandoekenEr is een illustratie gemaakt bij het jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Deze afbeelding kunnen gemeenten rechtenvrij gebruiken. Daarnaast zijn er nieuwe vlaggen, spandoeken en beachflags beschikbaar met de tekst ‘Welkom in de kerk’. Deze vlaggen zijn het hele jaar bruikmaar, maar natuurlijk ook op startzondag.

Gebedenboek 'U die voor mij uitgaat'Het nieuwe Petrus-gebedenboek wil woorden aanreiken om biddend onze weg door het leven te gaan, bij blijdschap en verdriet, thuis en in de gemeente, samen en alleen. De gebeden in dit boek zijn geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook bruikbaar voor lezing in kerkdiensten of vergaderingen. Ze werden geschreven door verschillende predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland, bij het jaarthema 2021-2022, ‘Van U is de toekomst’. Het gebedenboek verschijnt op 25 augustus 2021. Reserveer alvast een exemplaar via kokboekencentrum.nl.

Oproep: hoe vult jouw gemeente de Startzondag in?

Stuur uw ideeën en tips naar tips@protestantsekerk.nl. De leukste ideeën komen op www.protestantsekerk.nl te staan, ter inspiratie voor andere gemeenten. Bedankt alvast!

Kijk voor meer ideeën en materialen op de themapgina Startzondag/Jaarthema:

Startzondag / Jaarthema

Pijl naar rechts
 lees verder
 
Vlaggen en spandoeken: ‘De kerk is open!’ of ‘Welkom in de kerk’

Er zijn diverse formaten beschikbaar:

 • een kleine vlag, formaat 150 x 100 cm  
 • een grote vlag, formaat 300 x 200 cm
 • spandoek, formaat 80 x 300 cm
 • beachflag medium, 245 cm hoog

De bestanden zijn in pdf of eps te downloaden. De pdf-bestanden zijn in hoge resolutie kunnen direct worden gebruikt om zelf het één en ander te bestellen. De eps-bestanden zijn zogenaamde open bestanden. Gemeenten kunnen deze naar eigen wens aanpassen. Vereiste is wel dat men een DTP-programma zoals bijvoorbeeld InDesign gebruikt. 

Praktisch tips:

 • alle vier de items kunnen worden besteld bij vlaggenleveranciers, maar ook bij menig internetdrukker. Deze zijn op internet makkelijk te vinden. Een prijsvergelijking kan zich lonen. Geen zin in een zoektocht? Dan is het ook mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met de leverancier van de Protestantse Kerk: info@vlagtoppers.nl
 • Kies bij het bestellen voor de optie 'full colour'. 
 • Bij de vlaggen: Een vlag is onderhevig aan slijtage. De mate waarin is afhankelijk van de plaats waar deze hangt. Leveranciers geven vaak een levensduur aan van ca. 3 maanden.
 • Bij het spandoek: Wij adviseren het spandoek te bestellen met ringen op de vier hoeken, beter is nog ringen om de 50 cm. Dan bent u flexibel bij het ophangen. 
 • Bijj de beachflag: Voor deze beachflag is een ophangsysteem vereist. Meestal is dat tegelijk met het doek te bestellen. Kijk tevoren waar de beachflag wordt opgesteld. Dat bepaalt mede welk type staander nodig is.

De bestanden zijn te vinden op de themapagina 'Communicatie':

Communicatie

Pijl naar rechts
 lees verder
 
Regelgeving rond tijdelijke inzet predikanten duidelijker en flexibeler

De Protestantse Kerk heeft een eigen rechtspositie voor predikanten. “We hebben een eigen kerkelijk arbeidsrecht, met eigen sociale zekerheid,” vertelt Thomas Hoekstra, kerkjurist bij de dienstenorganisatie. 

Met de nieuwe regelgeving wordt tegemoetgekomen aan de vraag van predikanten en gemeenten om ruimte en een goede rechtspositie voor tijdelijk werk. Predikanten krijgen voor de meeste vormen van tijdelijke inzet pensioenopbouw en een tijdelijkheidsopslag op het traktement. De betalingen verlopen via de centrale kas predikantstraktementen. 

De nieuwe regels zijn van toepassing op predikanten die rechtstreeks aan een gemeente zijn verbonden. Predikanten die via de mobiliteitspool zijn verbonden aan een gemeente of een bijzondere opdracht hebben, vallen niet onder deze rechtspositieregeling.

Hulpdienst en tijdelijke dienst

Bij tijdelijke inzet wordt onderscheid gemaakt tussen hulpdiensten en tijdelijke dienst. “Een predikant die hulpdiensten verricht wordt niet beroepen als predikant van de gemeente, een predikant in tijdelijke dienst wel.” 

Hulpdiensten kunnen incidenteel en structureel zijn. Bij een incidentele hulpdienst gaat het om een opdracht die op zichzelf niet langer duurt dan 40 uur, bijvoorbeeld een preekbeurt of het verzorgen van een rouwdienst. Een predikant krijgt voor een incidentele hulpdienst betaald op basis van een tarievenlijst, zonder pensioenopbouw of verzekering bij arbeidsongeschiktheid. Hoekstra: “Een preekbeurt is een goed voorbeeld. Als een gemeente een predikant drie keer wil laten voorgaan, dan zijn dat drie opdrachten, maar ze blijven incidenteel. En dat betekent: voor even invallen.” 

Bij structurele hulpdiensten, bijvoorbeeld vervanging bij ziekte of vacature, bouwt een predikant wel pensioen op en is er een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast ontvangt een predikant een toeslag op zijn of haar traktement, in plaats van wachtgeld. Structurele hulpdiensten duren maximaal 2 jaar. Hoekstra: “Predikanten kunnen straks zelf met gemeenten afspraken maken op basis van de eigen, verbeterde rechtspositie. Een structurele hulpdienst mag je na twee jaar verlengen, met instemming van de classicale vergadering. Wat verandert is de werktijd, die is nu vrijgelaten en zelf in te vullen tussen de 0 en 100%.” Een belangrijke verandering bij de structurele hulpdienst is dat de predikant een volledige rechtspositie krijgt, en daarbij pensioenopbouw en een ww-voorziening. “Bij de structurele hulpdienst krijgt een predikant een toelage op zijn traktement, dat moet je als een spaarpotje zien, waarin de predikant zelf keuzes maakt.”

Hoekstra: “Gemeenten kunnen zelf, zonder betrokkenheid van de classis, met een predikant afspraken maken over incidentele en structurele hulpdiensten. Bij verlenging van structurele hulpdiensten is toestemming van het breed moderamen van de classicale vergadering nodig.” Vanwege de facturering moeten structurele hulpdiensten ook gemeld worden bij de centrale kas predikantstraktementen.

Gaat een predikant voor langer dan twee jaar in een gemeente aan het werk, dan kan hij of zij worden beroepen in tijdelijke dienst. Er is geen vastgestelde maximale termijn, zodat bijvoorbeeld ook een predikant kan worden beroepen voor de ‘duur van het fusie-proces’.. Net als bij de structurele hulpdienst bouwt de predikant pensioen op, is er verzekering bij arbeidsongeschiktheid, en krijgt hij of zij een toeslag. Hoekstra: “Net als bij de structurele hulpdienst wordt bij tijdelijke dienst geen wachtgeld gegeven, maar een opslag op het traktement. Een predikant spaart zelf voor eventuele werkloosheid, zijn of haar uitkering zit min of meer al in het traktement verwerkt. Dat wordt gefinancierd door de gemeente waar de predikant in tijdelijke dienst is. De gemeente betaalt een toeslag voor de tijdelijkheid. We sluiten hierbij aan bij wat maatschappelijk gewoon is: voor een tijdelijke kracht betaal je meer.” 

Proponenten

Voor een proponent is de tijdelijke dienst wel gemaximaliseerd tot een periode van 5 jaar. Daarna kun je voor onbepaalde tijd worden beroepen. Hoekstra: “Hier geldt een iets andere regeling dan bij predikanten. Een proponent moet ervaring kunnen opdoen als hij begint in een gemeente en tijd hebben om de eerste fase van de permanente educatie af te ronden. Als een proponent in tijdelijke dienst wordt beroepen, dan moet de duur daarvan minimaal drie jaar zijn.”

Bij het invullen van de nieuwe regeling is vanuit het perspectief van de gemeente, de predikant en de kerk als geheel gekeken. “Veel kon al, maar is nu met de nieuwe regeling versterkt,” aldus Hoekstra. 

De nieuwe regels treden vandaag - 1 juli - in werking.

Op protestantsekerk.nl/vacature-in-uw-gemeente staat alles nog eens op een rij.

Via deze link gaat u naar de veelgestelde vragen over de (nieuwe) regeling.

 lees verder