Kerken in actie in de serie Nederland geeft thuis

In tien portretten laat Nederland geeft thuis zien hoe Nederlanders zich ontfermen over mensen in kwetsbare situaties. Hoe opvang wordt gezocht en gevonden voor mensen uit alle windstreken. En hoe het de Oekraïners en hun gastgezinnen vergaat, nu ze al meer dan een half jaar in Nederland zijn. Wat betekent het om een thuis te geven aan mensen die huis en haard hebben verlaten?

De dynamiek, na de massale steun voor Oekraïense vluchtelingen, is nu anders, maar de creativiteit om onderdak te vinden is noodgedwongen nog groter. Particulieren die ruimte zoeken, kerken die crisisopvang verlenen en met hulp van vrijwilligers honderden asielzoekers opvangen. Bijvoorbeeld in Gouda, waar de diaconie in Gouda via een netwerk van ontzettend veel vrijwilligers met elkaar een noodopvang heeft ingericht. 

Op zoek naar structurele oplossing

Lokale kerkgemeenten zijn vaak zeer actief met hulp aan asielzoekers en statushouders. De Protestantse Kerk in Nederland is samen met hen actief op zoek naar een structurele oplossing in samenwerking met lokale overheden. Jurjen De Groot, directeur van de landelijke dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk: 'Wij geloven in de kracht van kleinschaligheid. Je biedt mensen een menswaardig bestaan als je hen bij naam kent en hen opneemt in de gemeenschap. Wij voelen ons door God geroepen om vreemdelingen te verwelkomen, hen te helpen en voor hen te zorgen.' 

Samenwerking KRO-NCRV en Kansfonds

Nederland geeft thuis wordt gemaakt in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland en met Kansfonds, het maatschappelijk fonds dat werkt vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een thuis: een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het gevoel erbij te horen. 

Nederland geeft thuis is te zien vanaf maandag 26 september om 19.05 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

Wat doet de Protestantse Kerk voor de situatie in Ter Apel?

Pijl naar rechts
 lees verder
 
Ideeën uit het land bij het jaarthema ‘Aan tafel’

Amsterdam - Hoe smaakt genade?

Bij cooking grace, een cursus van de evangelisch-lutherse kerk in Amsterdam, ga je samen aan tafel ‘genade proeven’. Initiatiefnemer ds. Andreas Wöhle wil daarmee letterlijk smaak geven aan de klassieke geloofswoorden. Het startpunt ligt bij proeven, woorden geven aan smaak. Zo ga je ook geloofswoorden proeven. Er doet een heel gemêleerde groep mensen mee, waaronder mensen die niet (meer) met de kerk vertrouwd zijn. Het is serieus, maar er wordt lekker gegeten en het is ook nog eens een leuke boel.

Hoe smaakt genade?

Pijl naar rechts

Bedum - Schat zoeken

In het Groningse Bedum gingen de kinderen van de Maranathakerk tijdens de startzondag aan de slag met het verhaal van de wonderbare spijziging. Tijdens de dienst, tijdens de kindernevendienst en daarna, toen de kinderen op zoek gingen naar een schat. De speurtocht bracht hen langs verschillende opdrachten die te maken hebben met het bijbelverhaal. Met de antwoorden kon de code van de schatkist gekraakt worden. 

Op zoek naar de schat!

Pijl naar rechts

Bussum - Lied bij het jaarthema

Janny Sollman van de Spieghelkerk in Bussum schreef een lied bij het jaarthema. De melodie is die van lied 425 ‘Vervul met uw zegen’.

Tezamen aan tafel, verbonden in eenheid,uw liefde en trouw schuiven steeds bij ons aan.Aan tafel gesprekken, ons oor ligt te luis’tren,de naaste te horen en met hem te gaan.Uit overvloed leven, uit overvloed delen,de wereld is groter dan het hier en nu.Veel gasten dus noden en hen aangeboden,want ook voor hen is er die liefde van U.

Nu wij hier vandaan gaan, gevoed met uw woorden,gelaafd aan uw tafel van liefde en trouw.Die tafel staat steeds weer gedekt voor ons allen,wij komen ons voeden hier in dit gebouw.En nu in de wereld, uw voedsel verspreiden,U leerde ons delen; uw tafel is groot.Uw maaltijd voor allen, U laat niemand vallen,Dus gaan wij de wereld in, delend uw brood.

Woerden - Bij elkaar eten door middel van lootjes trekken

Lootjes trekken om met elkaar te eten! Het werd een succes in het Baken in Woerden. Mensen werden enthousiast, het was haalbaar, te doen op een moment dat het je zelf uitkwam. En het belangrijkste: ze groeiden als gemeenschap, er ontstonden nieuwe verbindingen tussen mensen die anders niet zomaar ontstaan waren. Ook zij delen graag hun stappenplan met anderen.

Lootjes trekken om met elkaar te eten!

Pijl naar rechts

Zevenbergen - Brunch+

‘Brunch+’ is een bijeenkomst op zondagochtend voor geïnteresseerden van binnen en buiten de gemeente, in plaats van een reguliere kerkdienst. Met een gastspreker, een nagesprek en een lekkere brunch. Kerkelijk werker Rianne Fortuin-Mosterd: “De reacties zijn positief: mensen vinden de sfeer open en ongedwongen en er is interesse in elkaar. Echte ontmoeting dus en levendigheid. Vandaar de Brunch met een + !"

 

Ontmoeting en gesprek bij Brunch+

Pijl naar rechts

 

Deel tips rond Eeuwigheidszondag of AllerzielenDe volgende aflevering in deze serie gaat over het herdenken van de doden tijdens  Allerheiligen, Allerzielen, Eeuwigheidszondag of Gedachteniszondag. Doet jouw gemeente dat op een manier die misschien inspirerend is voor andere gemeenten? Laat het ons weten via tips@protstantsekerk.nl. Wellicht zie je jouw idee terug in de volgende aflevering van deze serie.

 lees verder
 
Project voor tijdelijke huisvesting statushouders goed van start

Woonruimte voor een half jaar

De kerken in Kampen hebben samen met Kerk in Actie nagedacht over hoe de opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Kampen een voorbeeld kan zijn voor andere kerkelijke en burgerlijke gemeenten. Dat is het project ‘De Thuisgevers’ waarbij de kerk een woonruimte voor een half jaar beschikbaar stelt aan een statushouder, zodat hij/zij alvast een leven kan gaan opbouwen op de plaats waar de burgerlijke gemeente uiteindelijk voor een permanente woning zorgt. Dit project bevordert de doorstroom in asielzoekerscentra, zodat daar ruimte ontstaat voor aanmeldingen van vluchtelingen

Als alle potentiële initiatieven doorgaan, is er op korte termijn huisvesting voor zo’n 90 tot maximaal 150 mensen beschikbaar. 

Stappenplan en toolkit

Nu het project ‘De Thuisgevers’ zo voorspoedig van de grond komt, wordt er hard gewerkt om de organisatie verder in te richten. Zo is er bijvoorbeeld een stappenplan en een toolkit in voorbereiding voor gemeenten die overwegen mee te doen aan dit project.

Financiering

Afgelopen week zaten de initiatiefnemers van het project 'De Thuisgevers' opnieuw om tafel met de Rijksoverheid. Samen met ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Orgaan asielzoekers hebben ze gekeken hoe de tijdelijke huisvestingsplekken gefinancierd kunnen worden. De verwachting is dat de kosten gedekt worden met een eenvoudige regeling voor zowel de tijdelijke huisvestingsplek, de (hoge) energielasten en kleine verbouwingen die noodzakelijk zijn voor tijdelijke bewoning. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een douche of het creëren van extra kamers.

Meer weten?

Ben je ook een Thuisgevers-initiatief gestart of wil je hier meer over weten? Neem contact op via l.pratbertrams@kampen.nl of via 06- 1179 1887. 

 lees verder
 
Online inspiratieavond 'Opvang van vluchtelingen door kerken'

Project ‘de Thuisgevers’

Vanuit de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland ligt er een voorstel bij het ministerie om project 'de Thuisgevers' te starten. In Kampen zijn zeer positieve ervaringen in samenwerking tussen kerkelijke gemeenten en burgerlijke gemeente om in korte tijd huisvesting te bieden aan een grote groep mensen uit Oekraïne. Op basis van deze samenwerking wordt er een forse pilot opgezet om dit model op meer plaatsen in het land te laten werken, maar dan voor statushouders en/of asielzoekers. Tijdens deze online inspiratieavond wordt verteld hoe deze samenwerking is opgezet en uitwerkt.

Datum en tijd29 september 2022, 20.00 tot 21.30 uurLet op: deze avond zou eerst plaatsvinden in IJsselmuiden, maar is om diverse redenen verplaatst naar een online bijeenkomst.

Aanmelden

Is jouw gemeente ook geïnteresseerd om aan de slag te gaan met opvang van vluchtelingen? Meld je dan aan voor deze inspiratieavond door het onderstaande formulier in te vullen.

Formulier

Inspiratieavond 'Opvang vluchtelingen door kerken' op 29 september 2022  lees verder
 
Materialen om te werken aan een veilige gemeente

Materialen SMPR vernieuwd

Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in de Protestantse Kerk voor. Meldpunt SMPR is er, namens nog acht andere kerkgenootschappen, voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale relatie hebben ervaren. En ook voor kerkenraden, predikanten en gemeenteleden. Want misbruik in een pastorale of gezagsrelatie treft niet alleen de persoon die ermee te maken krijgt, maar ook de kring om haar heen. 

De materialen die de gemeente helpen zodra zich een situatie van misbruik voordoet, zijn onlangs vernieuwd. 

Het gemeenteprotocol

Zoals het 'protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met mogelijk (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties'. Het protocol is een hulpmiddel om een weg te vinden in de vaak zeer gevoelige en complexe situatie waarin alle betrokkenen terechtkomen wanneer in een gemeente de problematiek van SMPR zich aandient. Het gemeenteprotocol is te downloaden op de themapagina 'Veilige gemeente' of als papieren versie (gratis) te bestellen.

Folders

Ook de folders 'Over grenzen heen', 'Handreiking voor benadeelden' en 'Klachtenbehandeling bij misbruik in pastorale relaties en gezagsrelaties' zijn vernieuwd en te downloaden op de themapagina 'Veilige gemeente' of als papieren versie (gratis) te bestellen.

Nieuw 

Nieuw op de website is het model voor gemeentevertrouwenspersonen, waarin informatie staat over aanstelling en inzet van de vertrouwenspersonen, en over hun profiel en taken. Daarin is een meldprotocol opgenomen als handreiking voor vertrouwenspersonen bij een melding van grensoverschrijdend gedrag. Ook voor gemeentevertrouwenspersonen in de ring is een model opgenomen. De modellen bevatten een 'overeenkomst van opdracht' die met elke vertrouwenspersoon apart wordt aangegaan. Als laatste is een model gedragscode voor vrijwilligers te vinden, als onderdeel van preventiebeleid rond 'veilige gemeente'. 

Voor predikanten en kerkelijk werkers

De werkmap voor predikanten en kerkelijk werkers die slachtoffers van seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties begeleiden, 'Doen wat je moet doen', is eerder al geactualiseerd. Ook deze werkmap is nu gratis te downloaden op de themapagina 'Veilige gemeente'.

 lees verder
 
Vredesweek: liturgie en andere materialen voor kerken

Liturgie Vredesweek

In het magazine PAX Vieren zijn aan de hand van het oecumenisch bijbelleesrooster van die beide zondagen gebeden, liederen en een beeldmeditatie te vinden. Ook staan er in het magazine enkele praktische suggesties over hoe je met mensen uit diverse culturen aan de slag kunt gaan.

Ook zijn er o.a. posters, ansichtkaarten, een cartoon van Len Munnik, een kleurplaat en het stellingenspel 'generatie vrede' te vinden.

Ga naar de webshop van Pax

Collecte Vredesweek

Ook in het collecterooster van de Protestantse Kerk/Kerk in Actie wordt aandacht besteed aan de Vredesweek. Op 18 september wordt er gecollecteerd voor het herstel van de kerk in Syrië. Op 25 september voor een vredesinitiatief van vrouwen in Colombia.

Bekijk het collecterooster en bijbehorende materialen

Materiaal jeugdwerk vredesweek

In de ideeënbank staan diverse suggesties om met kinderen en jongeren met het thema vrede aan de slag te gaan. Ook het idee 'zegentegel' van de Protestantse Gemeente Rijswijk sluit prachtig aan bij de Vredesweek. 

Zie voor een overzicht van ideeën bij de Vredesweek:

Vredesweek

Pijl naar rechts

Uitleg thema vredesweek

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. Zeker in een tijd waarin de wereld om ons heen snel verandert, nieuwe dreigingen op ons afkomen en grote vraagstukken over veiligheid op tafel liggen. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen!  

Meer informatie over het thema van de Vredesweek

 lees verder
 
2 tv-momenten: Nationale Herdenking Koningin Elizabeth & Prinsjesdagviering

Nationale Herdenking Koningin Elizabeth

In herinnering aan de overleden Britse koningin Elizabeth II vindt zaterdag 17 september om 17.00 uur een nationale herdenkingsviering plaats in de basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam. De KRO-NCRV zendt deze dankdienst rechtstreeks uit op NPO2. 

In deze oecumenische viering gaan mgr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam en ds. René de Reuver, scriba generale synode van de Protestante Kerk, voor. 

De Britse ambassadeur Joanna Roper houdt een toespraak. Aan de ambassadeur wordt het condoleance-register overhandigd, dat sinds het overlijden van de koningin door velen in de kerk is ondertekend. 

Kijk deze uitzending online terug

Prinsjesdagviering

Op dinsdag 20 september om 10.30 uur vindt de Prinsjesdagviering plaats in de Grote Kerk De KRO-NCRV zendt de viering live uit op NPO2. Ook hierin gaat ds. René de Reuver voor.

Het thema is ‘Verdragen, verzoenen, verbinden’. “Aanleiding voor dit thema zijn de toenemende polarisatie en de animositeit in de samenleving die in aantal en omvang alleen maar lijken toe te nemen. Ons antwoord richt zich daarentegen op verdraagzaamheid over het anders zijn, verzoening wanneer het gaat en verbinding tussen mensen en groepen die op het eerste oog vooral verschillen, maar zodra zij in gesprek gaan en naar elkaar luisteren vooral overeenkomsten ontdekken. Allemaal mensen. Met alle soorten crises waar we nu mee te maken hebben en nog krijgen, is het zaak de rijen te sluiten, in gesprek te blijven met elkaar en het politieke bestuur op zijn verantwoordelijkheden te wijzen.”

Het is ook mogelijk om deze viering bij te wonen. Hiervoor moet men zich wel aanmelden

 lees verder
 
Retraiteweekend in een stadskerk dankzij subsidie Kerk en Wereld

Zaterdagmorgen 9 uur, Utrecht ontwaakt: winkeliers zetten reclameborden buiten, de laatste vuilniscontainers worden geleegd en de eerste koopjesjagers vullen de winkelstraten. De deuren van de Jacobikerk achter de Bijenkorf staan uitnodigend open. In het monumentale kerkgebouw heerst serene rust. 

Midden in de kerk staat een grote ontbijttafel, waar een groep retraitegangers de dag start met een broodje jam of hagelslag en koffie. Ze zijn hier voor de ViaRetraite, een weekend voor rustzoekers. Twee mensen hebben hier op een veldbedje de nacht doorgebracht, twaalf andere deelnemers sluiten nu aan. Ruth (41) kwam er speciaal voor uit Deventer. “Ik ken de Jacobikerk al vanaf mijn studententijd. Het is fijn om hier even uit de drukte van alledag te stappen.”

Zelf de naaste zijn

Als er een belletje rinkelt, is het tijd voor de lauden, een bezinningsmoment in het zuiderkoor van de kerk. Deze getijdengebeden – bedoeld om je op specifieke tijdstippen tot God te richten – zijn de rode draad door de ViaRetraite. Projectcoördinator Marlies Kunst: “Tijdens deze viering zoeken we samen wat de Bijbel aanreikt over ruimte nemen voor jezelf en iets betekenen voor een ander.” Het verhaal van de barmhartige Samaritaan geeft voldoende aanknopingspunten. Gespreksleider Jaap daagt de deelnemers uit: probeer eens te bedenken voor wie jij zélf een naaste bent.

Inspiratieplek

ViaRetraite is een activiteit van ViaJacobi, een project van de Jacobikerk waardoor een los-vaste community is ontstaan van Utrechters met allerlei levensovertuigingen. Via website en social media worden mensen uitgenodigd om ook mee te doen. ViaJacobi brengt hen met elkaar in gesprek door middel van debatten, kleine festivals, retraites, leesclubs, filosofieklassen en vespers. De bezoekers – gemiddeld zo’n 35 jaar, met uitschieters van 25 tot 65 – denken samen na over actuele maatschappelijke thema’s en levensvragen. Marlies: “De kerk is al sinds mensenheugenis een plek waar je kunt nadenken over het leven. Voor veel twintigers en dertigers is geloven niet meer vanzelfsprekend. Door ViaJacobi kunnen we de kerk weer aanbieden aan deze groep. Als een inspiratieplek waar je op een laagdrempelige manier iets ervaart van het christelijk geloof.”

In stilte door de stad

Na de lauden verspreiden de deelnemers zich door de kerk en schuiven in een van de lange banken. De meesten van hen zijn in gedachten verzonken, een enkeling leest een boek of wandelt rond. Het gelui van de kerkklokken is het enige wat de stilte doorbreekt. Deelneemster Karin (32) is speciaal gekomen voor deze rust. “Hier hoef je even niets en mag je zelf zoeken naar antwoorden.” 

Even later gidst Marlies de groep in stilte langs de mooiste plekjes van de binnenstad: over de Mariaplaats, het Domplein en de prachtige oude straatjes naar de Neude en het Janskerkhof. De deelnemers zijn onder de indruk van deze stiltewandeling. “Het lijkt wel een film, al die tafereeltjes die voorbij trekken”, vertelt Jan (65). Hij is net drie dagen met pensioen en op zoek naar een andere levensinvulling. “Ik besefte ineens dat er veel prikkels zijn op een dag. Je staat altijd ‘aan’.” Deelneemster Ruth (41) beaamt dit: “Je zintuigen werken scherper en de schoonheid van dingen valt meer op. Het bracht ruimte in mijn hoofd.”

Open en kwetsbaar

In de middag zullen nog meer stiltemomenten volgen, afgewisseld met workshops naar keuze, zoals ‘soulfulness’. “Als mensen langer bij elkaar zijn, stellen ze zich open en kwetsbaar naar elkaar op”, vertelt Marlies. “Met deze retraite midden in de stad maken we een bijzondere keuze, maar mensen ontdekken dat ze juist ook hier rust kunnen ervaren en dat de kerk een plek van verstilling is.”

De activiteiten van ViaJacobi laten vooral zien dat de kerk een gastvrije plek is. “Al zijn jongeren niet meer gelovig, ze hebben wel levensvragen. Hier kunnen we rust bieden en een plek waar grote vragen gesteld mogen worden. Wat wij delen in de kerk is nog steeds heel relevant, er zijn alleen nieuwe verbindingen en een nieuwe taal nodig om het door te geven.”

Subsidie via fonds Kerk en Wereld

ViaJacobi is een van de drie winnaars van de tender 2022 van Kerk en Wereld. Dit fonds binnen de Protestantse Kerk verstrekt subsidies aan initiatieven die vanuit christelijke inspiratie mensen in Nederland – met welk geloof, kleur of achtergrond ook – met elkaar in contact brengen. Kerk en Wereld koos dit project omdat Via Jacobi heel bewust mensen tussen de kerkmuren wil ontvangen en hiermee vooral een jonge doelgroep aanspreekt. Drie jaar lang ontvangt het Utrechtse initiatief een subsidie van 30.000 euro.

Ook een interessant project? Kijk of je subsidie kunt aanvragen bij fonds Kerk en Wereld via protestantsekerk.nl/kerkenwereld.

 lees verder
 
Organiseer je Actie Kerkbalans? Dan zijn deze materialen onmisbaar!

Stappenplan Actie Kerkbalans

Een heel handig hulpmiddel is de kalender waarin per maand wordt beschreven wat je moet doen om uiteindelijk tot een succesvolle uitvoering van Actie Kerkbalans te komen. Zo is het advies om in september:

  • de kerkleden te tellen
  • de doelgroepen te bepalen
  • de kanalen te bepalen
  • de materialen te kiezen
  • een conceptbrief op te stellen
  • en een herinnering te sturen aan niet-betalers

Voor toelichting op bovenstaande punten en de volledige kalender, zie https://www.kerkbalans.nl/kalender/

Logo, voorbeeldbrieven en andere materialen

Onmisbaar is ook de pagina vol met handige downloads: https://www.kerkbalans.nl/downloads/. Naast het logo zijn er o.a. prachtige rechtenvrije foto's, banners voor social media en voorbeeldbrieven te vinden.

Online instructiefilmpjes

Ook kunnen organisatoren van Actie Kerkbalans zich laten informeren en inspireren door online uitlegvideo's van Jan Schinkelshoek en Ineke van der Ouderaa. Er zijn o.a. filmpjes over het betrekken van jeugd, het analyseren van cijfers en belang van bedanken.

Voor alle video's zie https://www.kerkbalans.nl/kerkbalans-organiseren/kerkbalans-tutorials/ 

Telefoonwerving

Nieuw is dat gemeenten naast de bekende brief voortaan ook aan telefoonwerving kunnen doen. De mensen achter Actie Kerkbalans begeleiden gemeenten hierbij.

 lees verder
 
Een prachtige Assemblee van de Wereldraad van Kerken. En nu?

Na vijftig jaar was er eindelijk weer een assemblee van de Wereldraad van Kerken in Europa. Een prachtige kans om met een grote groep Nederlanders deze assemblee te bij te wonen.

In veel talen vieren

Hoewel er natuurlijk altijd kritische kanttekeningen te plaatsen zijn, hoorde ik vooral hoe mensen geraakt werden door het samen zingen en bidden met de inbreng vanuit veel verschillende kerkelijke tradities, hoe ontmoetingen zorgden voor verbreding en verdieping van inzichten èn hoe mensen onder de indruk waren van de samenhang tussen (vaak heel vrolijke) vieringen, gesprekken over wat er (vooral aan onrecht) gaande is op aarde en besluitvorming. In elk geval is dat precies wat mij telkens opnieuw raakt in bijeenkomsten van de Wereldraad van Kerken. Al het samenzijn wordt gedragen door verbondenheid in de liefde van Christus, die in veel talen gevierd wordt. Verhalen worden gedeeld over wat mensen bezighoudt in hun eigen situatie. En daardoorheen wordt een weg gezocht en soms ook gevonden om aan onrecht voorbij te komen en iets te zien oplichten van het Bijbelse visioen van vrede en recht.

Woorden die naklinken

Na de Assemblee zijn het elementen uit de vieringen die nog bij mij naklinken. Ook na een paar dagen weer thuis te zijn, spelen de liedjes nog door mijn hoofd. Eén van de vele Hallelujahs die we zongen. De prachtige driestemmige versie waarin Micha 6:8 gezongen werd: ‘Act justly, love mercy, walk humbly with your God.’ Het vrolijke Latijns-Amerikaanse ‘El amor de Cristo lleva al mundo’. En zo zijn er nog veel meer liederen te noemen. Eenvoudige zinnetjes uit gebeden of beurt-spraken, zoals ‘All are welcome. All means all.’

Daarnaast zijn er gesprekken die ik niet snel meer zal vergeten. De twee Armeense vrouwen, bijvoorbeeld, met wie ik toevallig samen in een klein gespreksgroepje terechtkom. Zij kenden elkaar tevoren niet, maar legden me uit dat er eigenlijk altijd een heel snelle herkenning is als Armeniërs elkaar treffen. Bij beiden de diepe pijn om een moederland waarvan ze zich afgesneden voelen. Maar ook gewoonweg herkenning met kerkleiders uit Zuid-Afrika over hoe COVID het gemeenteleven beïnvloed heeft. Veel aandacht ging tijdens deze Assemblee vanzelfsprekend uit naar klimaatverandering, Oekraïne en Rusland, Palestina en Israël.

Een Assemblee met mensen van wereldwijd maakt echter ook zichtbaar hoe je blik vernauwd kan worden. ‘We dachten in Europa na de Tweede Wereldoorlog dat hier geen oorlog meer zou komen…..’. Zijn jullie Joegoslavië vergeten? Hebben jullie door wat er op Cyprus nog altijd gaande is?’

Weg van gerechtigheid

De Assemblee riep uiteindelijk alle lidkerken èn mensen van goede wil op om samen een weg van gerechtigheid, verzoening en eenheid te gaan. Om als pelgrims te worden: het goede met elkaar vierend, elkaars pijn horend, in het vertrouwen dat je daarmee aan onrecht voorbij kunt komen.

Inmiddels zijn we terug in Nederland. En dus is er het risico dat alle aanwezigen de opgedane ervaringen koesteren in hun hart en de draad van het gewone leven weer oppakken.

Daarmee zouden we echt een kans laten liggen. De methode die onder de pelgrimage van gerechtigheid, verzoening en eenheid ligt, heeft zoveel te bieden, ook voor de Nederlandse context. Ook in Nederland kan er zoveel meer aan inspiratie en kracht gewonnen worden, wanneer we mét elkaar vieren, met inbreng van verschillende talen en tradities. En wanneer we dan ook naar elkaars verhalen luisteren.

Een Zeeuwse dorpskerk met een wijkgemeente uit Rotterdam. Een Amsterdamse gemeente die de klimaatdoelen hoog op de agenda heeft staan, met een gemeente waarin de agrarische achtergrond sterk aanwezig is. Een gemeente waar nauwelijks meer ambtsdragers te vinden zijn, met een gemeente die pioniert. Of niet eens tussen kerken onderling: een gemeente die ervoor kiest om zich heel grondig in haar omgeving te verdiepen en ècht te gaan luisteren. Veel van dit alles gebeurt ook al in de praktijk. Maar het kan elkaar zo versterken wanneer we ook van elkaar weten dát en hóe we dit doen. En wanneer we ons bewustzijn hoe het ten diepste gegrond kan zijn in de belijdenis dat de liefde van Christus de wereld tot verzoening en eenheid beweegt.

Voor de Protestantse Kerk en voor veel andere kerken die geparticipeerd hebben in de Assemblee ligt er een schone uitdaging. De eerste stappen zijn gezet. We gaan met elkaar een pelgrimage van gerechtigheid, verzoening en eenheid.

Zie ook de volgende blogs:

Samen met alle heiligen…

12 sep 2022 Pijl naar rechts

De wereldkerk ontmoeten

8 sep 2022 Pijl naar rechts
 lees verder