Kerk in Actie bezoekt noodhulpprojecten Oekraïense vluchtelingen in Hongarije

Pop-upschool

De afgelopen maanden is er heel veel geld ingezameld voor de noodhulp aan Oekraïense vluchtelingen. Kerk in Actie manager Pepijn Trapman reist deze week door Hongarije, Lviv in Oekraïne en Polen om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de hulp die geboden wordt en ook om te kijken waar de nood het grootst is en er bijgesprongen moet worden. De eerste stop is in Boedapest, de Hongaarse hoofdstad. Met hulp van Kerk in Actie heeft de Lutherse Kerk er een pop-upschool voor Oekraïense vluchtelingenkinderen ingericht. 

In de kelder van het gebouw van de Lutherse Kerk in Boedapest zitten 50 Oekraïense basisschoolkinderen in drie vrolijk ingerichte zaaltjes. De school wordt gerund door vrijwilligers, zoals Irina, een jonge vrouw uit Oekraïne die al 10 jaar in Boedapest woont met haar Hongaarse man. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak heeft ze haar baan opgezegd om hier te kunnen helpen als vrijwilliger. Inmiddels is ze coördinator van de pop-upschool voor Oekraïense vluchtelingenkinderen. 

De draad oppakken

De onderwijzers en kinderen van de school zijn gevlucht uit Oekraïne en hebben vreselijke dingen gezien en meegemaakt, vertelt Irina: “De lerares geschiedenis komt uit Charkov en heeft een maand in een schuilkelder gezeten. Bij de kinderen zien we gedragsproblematiek, ze hebben dingen gezien die kinderen helemaal niet horen te zien. We hebben te maken met getraumatiseerde onderwijzers en leerlingen.” Het belangrijkste voor de onderwijzers en kinderen is niet het voortzetten van het curriculum of cijfers, maar ritme en een normaal leven opbouwen. Pepijn Trapman: “De focus ligt op ontspanning, de school organiseert naast de normale lessen ook yogalessen, karaokemiddagen en hondentherapie, waarbij de kinderen met honden spelen en knuffelen en zo ook aan traumaverwerking te doen. Zo proberen ze de kinderen de draad van het leven weer op te pakken.”

Veel meegemaakt

Dat de school niet alleen belangrijk is voor de kinderen zag Irina bij haar eigen zus: “In al de weken dat zij hier in Boedapest is, is ze misschien 3 keer naar de stad geweest. Verder gaat ze alleen even naar de supermarkt en dan weer naar huis. Het schoolritme van de kinderen helpt haar om structuur te krijgen in het leven en een zo normaal mogelijk leven hier op te bouwen.” De school besteedt ook aandacht aan mentale ondersteuning voor de moeders. Irina: “We organiseerden een ouderavond, en hadden daarbij ook hulpverleners uitgenodigd. We merken namelijk dat de moeders niet om hulp te vragen, omdat ze zich daarvoor schamen. Maar deze moeders hebben veel meegemaakt en hebben het nodig om met iemand te kunnen praten. Tijdens deze avond gingen ze toch in gesprek met de hulpverleners praten en dat was heel goed.”

Geef voor noodhulp Oekraïne

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Miljoenen mensen moesten noodgedwongen vluchten voor het geweld. Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen, ook nu. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit.

Geef voor noodhulp in Oekraïne en buurlanden

Bekijk een korte video over het bezoek aan Hongarije: 

 lees verder
 
Wat kun je doen voor Oekraïne?

Oekraïense liederen en liturgiesuggesties

Hierbij een aantal liturgiesuggesties voor de invulling van je kerkdienst. Muziek is een mooie manier om Oekraïners te betrekken bij erediensten. Op de website van Stichting Geloofsinburgering staan een aantal christelijke liederen in het Oekraïens. 

Nieuwe Testament en ander Bijbelmateriaal

Bij het Bijbelgenootschap zijn in het Oekraïens ook onder meer het Nieuwe Testament, hetJohannesevangelie, leesplannen en kinderbijbelverhalen beschikbaar.  De Nieuwe Testamenten en Johannes zijn gratis aan te vragen in de NBG-webshop (tegen verzendkosten). Inmiddels is ook een Oekraïense kinderbijbel leverbaar (€ 9,50). De gedrukte Bijbel zal binnenkort leverbaar zijn. Digitaal is de Oekraïense Bijbel al beschikbaar, op debijbel.nl.

Pinksterverhaal in het Oekraïens beschikbaar

Het pinksterverhaal uit Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is beschikbaar in het Oekraïens. De pinksteraflevering van Bijbel Basics bevat een compleet pakket voor kinderen in de kerk: het pinksterverhaal en gespreksvragen, plus verwerkingsvormen zoals groepsspelletjes en het maken van een wereldbol-met-lichtje.De Oekraïense versie is rond 25 mei klaar en kan gratis gedownload worden via debijbel.nl/bijbelbasics, net als de zes eerder vertaalde afleveringen. Ook de NederlandsePinksteraflevering staat daar. 

Onderdak voor Oekraïners

Daarnaast roept de Protestantse Kerk gemeenten op na te denken of zij mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten kunnen ondersteunen. Zeker nu de situatie in Ter Apel zo schrijnend is.

Overleg als kerk eerst met je eigen burgerlijke gemeente wat je kunt doen om Oekraïners op te vangen die hier géén asiel aanvragen. De overheid coördineert en heeft het beste overzicht over alle initiatieven. Zo voorkom je dat je langs elkaar heen werkt. Misschien zoekt men een (kerk)gebouw voor opvang. Als dat al geregeld is, zoekt men mogelijk hulp bij de eerste levensbehoeften (eten, langduriger onderdak, medische zorg) en alles wat hoort bij een warm welkom: een kerk om te bidden, een maaltijd of een ontmoetingsbijeenkomst. VluchtelingenWerk heeft een overzicht van wat je kunt doen voor Oekraïense vluchtelingen. Deze informatie wordt steeds bijgewerkt.

Stappenplan om als kerk je plannen goed af te stemmen met je burgerlijke gemeente:

 1. Verken bij je burgerlijke gemeente of er plannen zijn om Oekraïense vluchtelingen te gaan opvangen. Kijk eerst op internet wat er al bekend is en neem daarna contact op met het gemeentehuis. 
 2. Bespreek in je diaconie en/of kerkenraad wat jouw gemeente Oekraïense vluchtelingen kan bieden? Denk aan:- Opvanglocaties bij mensen thuis of in gebouwen die daarvoor geschikt kunnen worden gemaakt. Realiseer je dat het thuis opvangen van getraumatiseerde mensen die grote zorgen hebben over de situatie in Oekraïne en over achtergebleven familieleden veel van je vraagt. Stichting INLIA geeft hiervoor tips op haar website en in Trouw is een interessant artikel over dit thema verschenen.- Voedsel, kleding, medische zorg (zijn kosten voor medische hulp in Nederland gedekt), weekgeld.- 'Warm welkom': gezamenlijke maaltijden, culturele bijeenkomsten.- 'Open kerk': stel je kerk open als mensen een plek zoeken om te komen bidden en even tot rust te komen.- Informatie: help mensen wegwijs te raken in de Nederlandse samenleving. Waar zijn de winkel en de huisarts, hoe reis je met openbaar vervoer?
 3. Werk samen met de burgerlijke gemeente de plannen uit. Overleg met andere organisaties die een bijdrage kunnen leveren.
 4. Betrek je gemeenteleden en de buurt erbij. Ga in gesprek over jullie plannen. Behalve geld en spullen kunnen mensen ook tijd en aandacht geven.
 5. Neem in je plannen mee dat het lang kan duren. Hoe houden jullie het vol als de vluchtelingen langer moeten blijven?

Vluchtelingen thuis laten logeren

Oekraïners mogen vrij naar Europa reizen en hoeven in Nederland geen asiel aan te vragen. Ze mogen gewoon bij mensen thuis logeren. Als je Oekraïners thuis wilt laten logeren kun je je aanmelden bij Takecarebnb. Vul het aanvraagformulier in op hun site. Met jouw toestemming deelt Takecarebnb je gegevens met de burgerlijke gemeente. De ‘match’ tussen een vluchteling uit Oekraïne en jou wordt dan geregeld door jouw gemeente.

Je kunt ook nog op een tweede manier helpen. In de asielzoekerscentra zijn opvangplekken tekort, omdat ze daar ook mensen uit andere landen opvangen. Veel asielzoekers die erkend zijn als vluchtelingen moeten te lang in asielzoekerscentra blijven, zolang er nog geen woning beschikbaar is in een gemeente. Door al erkende vluchtelingen via Takecarebnb drie maanden bij jou te laten logeren, komen er in asielzoekerscentra bedden vrij voor Oekraïense vluchtelingen die wèl asiel aanvragen. Meld je aan bij Takecarebnb. Zij begeleiden mensen die vluchtelingen thuis opvangen.

Hoe werkt Takecarebnb?

 • Mensen met een vluchtelingenstatus mogen drie maanden logeren bij een Nederlands gastgezin of bij familie of vrienden. De vrijwilligersorganisatie Takecarebnb bemiddelt om vluchtelingen te laten logeren bij gastgezinnen. Deze stichting screent vluchtelingen en gastgezinnen en brengt hen met elkaar in contact.  
 • Takecarebnb begeleidt mensen die vluchtelingen thuis opvangen.

Werk jij met kinderen of vang je vluchtelingen op?

Gebruik dan de praatplaten van Touchtotell en hun Map1 en Map2

De nieuwe website Refugeehelp.nl beantwoordt vragen van Oekraïense vluchtelingen in Nederland, maar ook de mensen die hen willen helpen.

Coaching en pastorale zorg

Op het platform PastorsvoorOekrainers.nl kun je je als predikant of pastor aanmelden als je beschikbaar bent om pastorale zorg te verlenen aan vluchtelingen uit Oekraïne die in je buurt terecht gekomen zijn. Zie ook de themapagina Oekraïne van Stichting Geloofsinburgering. Kennis over zaken als interculturele communicatie, omgaan met trauma en praktische tips is beschikbaar bij Stichting Gave.

Oekraïners als gasten verwelkomen in je eigen huis is prachtig, maar roept ook vragen en spanning op. Gave biedt daarom ook coaching aan voor christelijke gastgezinnen. Zodat de gezinnen een luisterend oor hebben en ze op langere termijn ook opvang blijven bieden. 

Vrijwilligerswerk voor opvang vluchtelingen

Het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland, NL voor elkaar, Takecarebnb en Leger des Heils hebben een platform voor de particuliere opvang van vluchtelingen bij gastgezinnen. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig die gastgezinnen kunnen ondersteunen én vrijwilligers die kunnen helpen in de noodopvang. Kijk voor de actuele vacatures op de website van het Leger des Heils.

Zomervakantie?! Bestel onze Vakantietassen!

De komende zomerperiode zijn ook de Oekraïense kinderen vrij van school. Help mee dat het geen saaie zomer voor ze wordt en kom in actie met je plaatselijke kerk. Regel activiteiten en benader mensen tijdig in verband met vakanties. Sluit aan bij plaatselijke stichtingen die zomervakantieweken of kindervakantiespelen organiseren. En verras de kinderen met een vakantietas van Kerk in Actie! Bestel de tasjes op onze site en lees daar ook een stappenplan om de actie te organiseren.

Geld inzamelen voor Oekraïne

Kerk in Actie is samen met andere leden van een geefactie gestart. Het geld komt terecht bij partnerorganisaties van Kerk in Actie in Oekraïne en aan de grenzen. Zij helpen momenteel mensen die op de vlucht zijn geslagen. Mensen kunnen direct geven en/of via collectes in de kerk. Kerken kunnen gebruik maken van deze collectefilm, deze collecteafkondiging, deze collectesheetdit kerkbladbericht en de film van de Zandtovenaar. In deze fotomap staan foto's die je kunt gebruiken bij je kerkbladbericht of op de beamer. 

Ook is er materiaal voor kinder- en jeugdwerk. Aan de hand van de werkvorm 'Praat met je kind over oorlog' kun je met kinderen in gesprek over hun gevoelens bij oorlog. Met de kinderen kun je ook geld ophalen voor de noodhulp in Oekraïne door een sponsorbingo te organiseren. Voor een gesprek met jongeren is er de werkvorm 'Komt er een Derde Wereldoorlog?' geschikt.

Kan ik spullen voor Oekraïne naar de Protestantse Kerk brengen?

De vele lokale initiatieven zijn hartverwarmend. Kerk in Actie organiseert zelf geen hulptransporten van Nederland naar Oekraïne, maar zamelt geld in zodat onze partnerkerken in Oekraïne en aangrenzende landen ter plekke kunnen inkopen wat nodig is. Wilt u bijdragen in de vorm van spullen, zoek dan een initiatief bij u in de buurt of vraag uw plaatselijke kerk wat er nodig is als ze Oekraïense vluchtelingen gaan helpen opvangen. 

Op de website van VluchtelingenWerk vind je de initiatieven waar je spullen kunt doneren.

Wat zijn uw ervaringen met particuliere opvang? Deel ze met ons!

De burgemeester van Aalten pleitte onlangs in Trouw voor meer steun aan particulieren die Oekraïense vluchtelingen opvangen. Op dit moment (9 mei 2022) verblijven ruim 35.450 mensen in de Gemeentelijke Opvang en ruim 17.000 mensen bij particulieren. De Rijksoverheid publiceerde een Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners. Wat zijn jouw ervaringen? Deel ze met ons

Mooie initiatieven gezocht!

Ben je betrokken bij Oekraïense vluchtelingen en heb je een mooi initiatief of ervaring om te delen, zoals een kerkdienst samen met Oekraïners? Geef deze dan aan ons door.  We zien uit naar je bericht! 

 lees verder
 
Nodig buitenlandse theologiestudenten uit in je kerkdienst

Aankomend predikanten uit 12 landen

In het najaar hopen 17 internationale theologiestudenten naar Amsterdam te komen om deel te nemen aan het Bridging Gapsprogramma, een interculturele uitwisseling onder theologiestudenten. Een groep met diverse nationaliteiten en kerkelijke achtergronden volgt samen een programma en maken kennis met kerken in Nederland. Dit jaar doen 17 theologiestudenten uit Brazilië, Colombia, Ethiopië, India, Indonesië, Kameroen, Kenia, Mozambique, Myanmar, Rwanda, Zuid-Afrika en Zimbabwe mee. Ze hopen van september tot en met november onderzoek te doen, colleges te volgen en verschillende excursies te ondernemen in Nederland.

Hoe werkt het precies?

Ook nu maken bezoeken aan Nederlandse kerkelijke gemeenten onderdeel uit van het programma. Voor zowel studenten als kerken is dit een hoogtepunt van het verblijf! De studenten kunnen iets delen over kerk-zijn in hun thuisland, bijvoorbeeld in de vorm van een gebed of presentatie in je kerkdienst of tijdens een gemeenteavond, en als gemeente kun je iets delen over kerk-zijn hier. De studenten bezoeken doorgaans in tweetallen verschillende gemeenten en er zijn 32 plekken beschikbaar. 

Hou rekening met het volgende:

 • Geef je op voor een specifiek weekend: 17/18 september, 1/2 oktober, 15/16 oktober of 29/30 oktober.
 • De studenten reizen in tweetallen, zodat ze gezelschap hebben aan elkaar.
 • De studenten reizen vanaf Amsterdam. Haal hen van een station als je plaats lastig met de trein te bereiken is.
 • Als uitnodigende gemeente betaal je hun reiskosten.
 • Is jouw gemeente ver weg van Amsterdam, nodig hen dan een heel weekend uit.
 • Laat studenten meerdere gemeenteleden ontmoeten buiten de kerkdienst om.
 • Zorg dat er voldoende Engelssprekende mensen aanwezig zijn.
 • Laat studenten iets zien van je woonplaats.

Aanmelding en meer informatie

Je kunt je gemeente hiervoor aanmelden tot uiterlijk 1 juli 2022. Stuur een email naar Kirsten van der Ham, k.vander.ham@pthu.nl, ook als je eerst extra informatie wil. Geef door:

 • Welk weekend je studenten uitnodigt: 1 of 2 dagen.
 • Of je voorkeur hebt voor studenten uit een bepaald land.
 • Of je een bijdrage van de studenten verwacht, zoals gebed, overdenking, presentatie.

Het Bridging Gapsprogramma is een samenwerking van faculteit Religie en Theologie van de VU, en de Protestantse Theologische Universiteit, ondersteund door o.a. Kerk in Actie en de VUvereniging.

 lees verder
 
Bestel extra nummers van Op Weg, ontmoeting met het jodendom

Van het augustusnummer van Op weg, ontmoeting met het jodendom kun je extra exemplaren bestellen, bijvoorbeeld om uit te delen op Israëlzondag, dit jaar op 2 oktober. Je bestelt deze nummers, met een maximum van 100 exemplaren per gemeente, gratis.

Op dinsdag 5 juli bepalen we de extra oplage, dus bestel vóór deze datum. Bestellingen na 5 juli kunnen niet meer worden meegenomen in de extra oplage.

Bestellen

Vul het formulier hieronder in om extra exemplaren te bestellen.

Formulier

Bestel extra exemplaren op weg  lees verder
 
Bestel gratis Kliederkerk Thuis Zomer doeboek

De zomer komt eraan. Vakantie, ijsjes eten en lekker zwemmen. In het zwembad, de zee of misschien wel in een rivier in de buurt. Naäman kreeg de opdracht om te baden in een rivier, maar daar had hij helemaal geen zin in! Benieuwd naar zijn verhaal? Ga mee op reis. Waarschuwing: je gaat wel vies worden! 

Bestel Kliederkerk Thuis Zomer doeboek

Doen, maken, praten, lezen

In het doeboek kom staan de volgende onderdelen:

 • Doen: kom uit je luie stoel en ga aan de slag!
 • Maken: creativiteit voor jong en oud.
 • Praten: er zijn geen goede of foute antwoorden, maar vragen waarover iedereen wat te zeggen heeft.
 • Lezen: dit is hoe het verhaal in de Bijbel in Gewone Taal staat

Sommige opdrachten kun alleen gedaan worden, maar voor de meeste vragen en opdrachten zijn meer mensen nodig. Gebruik dit boekje eens voor een familiemoment, na het eten of op zondagmiddag. Of bijvoorbeeld tijdens een logeerpartij of vakantie. 

Kliederkerk programma voor kerken

Rond het doeboek is een bijbehorend kliederkerk programma ontwikkeld voor kliederkerken. In dit programma wordt een link gelegd met de doop.

Meer kliederkerk?

Ben je benieuwd wat kliederkerk is? Wil je wel eens samen met andere gezinnen leuke activiteiten doen, samen een bijbelverhaal ontdekken en eten? Kijk dan op kliederkerk.nl en ontdek deze creatieve manier van kerk-zijn.

 lees verder
 
Kerken organiseren Actie Vakantietas: “Die blije gezichten, daar doen we het voor”

In 2020 deed de gemeente voor het eerst mee aan de Actie Vakantietas. Diaken Alison Jolley pakte de handschoen enthousiast op. “Het idee van de Vakantietas sprak me aan. Ik heb een voorstel gedaan aan de diaconie en men was direct enthousiast. Binnen no-time hadden we vier vrijwilligers uit de gemeente die mee wilden werken. Het is eenvoudiger om mensen te vragen voor een concreet project voor een korte tijd dan ze te vragen om diaken te worden.”

Begin klein

De groep ging in 2020 voortvarend van start, toen corona uitbrak. “Gelukkig zijn we klein begonnen. Het was toen best lastig om voldoende sponsoren te vinden, iedereen zat in een lastige situatie”, vertelt Alison. Dat is ook de boodschap die ze mee wil geven aan anderen die de actie willen starten. “Begin klein, doe ervaring op en breidt op basis van je ervaringen verder uit. Wij hebben het eerste jaar de doelgroep beperkt tot de kinderen binnen onze eigen kerkgemeenschap die aan de criteria voldeden. Zij kregen een leuke tas vol met vakantiepret voor de zomervakantie. ”

In 2021 pakte ze het breder aan. Alison: “We hebben contact gezocht met de lokale Voedselbank. Daardoor is de doelgroep uitgebreid. We kregen alleen de leeftijden en het geslacht van de kinderen door. Zo konden we de inhoud van de tasjes aanpassen met geschikt speelgoed en bonnen voor activiteiten. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door donaties van kerkleden, de lokale Rotary Club en sponsoring van kleine ondernemers zoals de midgetgolfbaan, de boekhandel en de ijssalon.”

Nee heb je...

“Het is een kwestie van vragen. Nee heb je, ja kun je krijgen. Uiteindelijk hebben we 45 tassen aan de Voedselbank overhandigd. Zij verdeelden de tassen over de gezinnen want je hebt natuurlijk te maken met de privacy wetgeving. We hebben zelf nog 16 tassen aan kinderen uit onze eigen kerkgemeenschap uitgedeeld. We werken daarbij nauw samen met de predikant en de ouderlingen.”

"Tijdens Sinterklaas hebben we zelf nog een eigen actie bedacht als vervolg op de Actie Vakantietas. We hebben jute sinterklaastassen gevuld voor de kinderen uit onze gemeente. De voorzitter van de diaconie speelt ook Sinterklaas op school en heeft samen met roetveegpiet de zakken bij de kinderen bezorgd. Ze vonden het geweldig!" De organisatoren kregen na afloop veel positieve reacties. Alison: “Ik kreeg zelfs een tekening van een kind met de tekst ‘dank je wel voor het leuke speelgoed!’ Die blije gezichtjes, daar doen we het voor!” 

Meedoen met je gemeente?

Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kun je met je gemeente kinderen in armoede in je eigen omgeving verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. Ook zijn de komende zomerperiode de Oekraïense kinderen in Nederland vrij van school. Help mee dat het geen saaie zomer voor ze wordt en kom in actie met je plaatselijke kerk. Regel activiteiten en benader mensen tijdig in verband met vakanties. Sluit aan bij plaatselijke stichtingen die zomervakantieweken of kindervakantiespelen organiseren. En verras de kinderen met een vakantietas van Kerk in Actie! 

De tasjes kun je voor 1 euro per stuk bestellen via de webshop van Kerk in Actie. Bestel de tasjes op onze site en lees daar ook een stappenplan om de actie te organiseren.

Doe mee aan Actie Vakantietas

Lees ook:

Een tas vol vakantiepret

23 jun 2020 Pijl naar rechts
 lees verder
 
Online workshops Actie Kerkbalans in juni

Flinke uitdaging

Voor veel kerkrentmeesters zijn de voorbereidingen voor Actie Kerkbalans ieder jaar een flinke uitdaging. Bovendien lopen de inkomsten van Kerkbalans structureel terug, met gemiddeld 1 tot 2 procent per jaar. Dat heeft weer gevolgen voor de gemeente: je kunt minder doen. Daarom biedt de dienstenorganisatie voor de nieuwe ronde van Actie Kerkbalans extra ondersteuning aan. 

Inkomsten verhogen

In de workshops van juni kunnen kerkrentmeesters en andere betrokkenen kennismaken met het aanbod van de dienstenorganisatie. “We laten zien hoe wij als professionele fondsenwervers naar de uitvoering van Kerkbalans kijken. Wat de kracht is en wat er goed gaat, maar ook waar wij kansen zien om dingen te verbeteren en inkomsten te verhogen,” vertelt Daan Damsteeg. “En die kansen zien wij zeker! We leggen uit hoe het aanvullende aanbod in elkaar zit en hoe je daar als gemeente gebruik van kunt maken. Er is ook volop gelegenheid om met ons en met elkaar in gesprek te gaan.”  

Sámen werken aan Kerkbalans

De afgelopen jaren hebben de fondsenwervers van de dienstenorganisatie geëxperimenteerd met andere vormen van ondersteuning, met positieve resultaten. Daarom is er nu voor gekozen om kerkrentmeesters en dienstenorganisatie meer samen aan Actie Kerkbalans te laten werken en is het Kerkbalans+-programma ontwikkeld. “Vanuit de dienstenorganisatie schrijven wij drie brieven per jaar voor gemeenten,” vertelt Daam Damsteeg. “Naast die voor Actie Kerkbalans, schrijven we ook een brief voor de Solidariteitskas en een eindejaarsmailing. Ook kijken we samen naar andere middelen, zoals bijvoorbeeld de inzet van de telefoon.”

Veel inspiratie en ideeën

Damsteeg raadt het ieder college van kerkrentmeesters aan om mee te doen met een van de online workshops in juni. “Het kost maar een uurtje van je tijd, maar het levert je veel inspiratie en ideeën op. Je krijgt concrete verbeterpunten mee en je kunt  - na het volgen van de workshop - meedoen met ons Kerkbalans+ programma. Dat betekent dat wij jouw gemeente gaan helpen met het schrijven van de fondsenwervende brieven. Wij ontzorgen je, en je zult zien dat de actie ook echt meer geld gaat opleveren voor je gemeente.”

Doe mee

De online workshops worden gegeven op dinsdag 21 en woensdag 22 juni, starten om 19.30 uur en duren tot uiterlijk 21 uur. We nodigen je uit om met 2 deelnemers per gemeente mee te doen. Deelname is gratis, aanmelding via het onderstaande formulier is wel noodzakelijk. Je ontvangt van tevoren een link in je e-mailbox om mee te doen aan de online bijeenkomst. 

Formulier

Online workshops Actie Kerkbalans  lees verder
 
Doe als diaconie mee met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie

Een beter leven

Van 21 t/m 26 november 2022 is alweer de derde versie van de landelijke collecteweek van Kerk in Actie. Ook dit jaar wordt aandacht gevraagd voor de hachelijke situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland. "Naast alle hulp die we in de tijd bieden aan Oekraïense vluchtelingen, is het belangrijk dat we de vluchtelingen in Griekenland niet vergeten," aldus projectleider Gerdine Spilt. "Daarom blijven we hen helpen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en waar mogelijk een betere plek. Daarnaast investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen." 

Grote betrokkenheid

De vorige collecteweken waren in alle opzichten een succes. Het collectedoel sprak mensen aan en de collecte werd positief ontvangen. “Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien”, zeiden gevers. Ook collectecoördinatoren én collectanten waren enthousiast: “Leuk dat jullie een keer om onze tijd vragen in plaats van om ons geld.”

De betrokkenheid van diaconieën in heel Nederland bij de huis-aan-huiscollecte is groot. "Een aantal diaconieën die de collecte in hun dorp of wijk organiseerden, werden zelfs geïnspireerd tot nieuwe, diaconale activiteiten," vertelt Gerdine Spilt. "En daarbij levert de collecte nieuwe contactmomenten  op, in je eigen buurt. Je krijgt de gelegenheid om even verder te kijken dan je eigen gemeente." 

Meedoen als diaconie

De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie is natuurlijk in eerste instantie bedoeld voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Tegelijkertijd kan deze collecte je gemeente óók  iets opleveren: het kan je helpen om je dorp of wijk beter te leren kennen. Door te zoeken naar wat goed is en wat minder mooi is, ontdek je kansen om je als kerk aan de mensen in je  omgeving te verbinden.

Ook in 2022 hoopt Kerk in Actie veel diaconieën te kunnen betrekken bij de collecte. Je kunt bijvoorbeeld de collecte organiseren in je eigen wijk of dorp, en gemeenteleden vragen om te collecteren en zo met elkaar in actie komen. Speciaal voor kerkelijke gemeenten heeft Kerk in Actie een toolkit ontwikkeld met concrete activiteiten over hoe je je gemeente op een leuke en zinvolle manier kunt betrekken bij de collecte. Download de toolkit hier.

Meedoen met de huis-aan-huiscollecte? Meld je diaconie aan via onderstaande button:

 Ja, ik doe mee aan de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie.

Lees ook waarom Sanne collecteert voor vluchtelingenkinderen:

‘Zo kan ik iets doen om het leven van vluchtelingenkinderen beter te maken’ 

Pijl naar rechts
 lees verder
 
Bonifatiusfestival: Wat zijn vandaag de dag de uitdagingen voor de dorpskerk?

Symposium dorpskerk

In het pinksterweekend van 4 tot 6 juni wordt in en rond de dorpskerk in Vries (bij Assen) het Bonifatiusfestival gehouden. Het symposium op zaterdagochtend stelt de vraag of de dorpskerk zich moet laten inspireren door het verleden of er juist van moet leren hoe het niet moet. Heeft Bonifatius actuele betekenis voor kerk-zijn in de 21e eeuw?

Relevant voor dorpskerken

Het Bonifatiusfestival is een samenwerking van de dorpskerk, de burgerlijke gemeente en enkele verenigingen in het dorp. “Het festival is erop gericht om verbinding in het dorp tot stand te brengen”, vertelt dominee Bert Altena van de dorpskerk. “Als kerk willen we er nadrukkelijk zijn, in en met het dorp. Het kerkgebouw is er voor iedereen.”

Het symposium is onderdeel van het festivalprogramma. Bonifatius bracht het evangelie in Noord-Nederland. In zijn spoor stichtten missionarissen kerken. Altena: “Een indrukwekkende historie, maar met een keerzijde: Bonifatius bracht zijn boodschap ‘te vuur en te zwaard’. Het symposium stelt de vraag wat Bonifatius nu nog te zeggen heeft. Wat is de betekenis van het christelijk geloof voor vandaag de dag? Dat is een relevante vraag voor dorpskerken. Hoe verhoud je je tot je omgeving, en hoe ben je daarin aanwezig?”

Sprekers

Sprekers tijdens het symposium zijn Jacobine Gelderloos, dorpskerkenambassadeur voor Noord-Nederland, en Hinne Wagenaar, pionierend predikant van Nijkleaster in Jorwerd.

Gelderloos houdt een lezing over de dorpskerk op het kruispunt tussen verleden en toekomst. Hoe inspireert religieus erfgoed ons vandaag de dag en bevraagt het ons tegelijkertijd? Wagenaar spreekt over ‘Bonifatius: te vuur en te zwaard?’ Is het mogelijk om het vuur vast te houden en het zwaard los te laten? Kunnen we van Bonifatius misschien leren hoe het niet moet?

Bonifatiuspassie

Na de lezingen is er ruime gelegenheid voor discussie en gesprek. Aansluitend is er exclusief voor de deelnemers aan het symposium een uitvoering van de Bonifatius Passie, waarin het leven van Bonifatius op een poëtische wijze wordt weergegeven. Het symposium wordt afgesloten met een uitgebreide lunch. Wie dat wil, kan daarna aan andere onderdelen van het festivalprogramma meedoen.

Meer informatie en aanmelden

 lees verder
 
Doe mee met Wereldvluchtelingendag op 20 juni

Wat kun je doen?

Kerk in Actie biedt liturgiesuggesties voor zondag 26 juni en een handig draaiboek voor een leuke actie om vluchtelingen in uw omgeving te verrassen met de actie Deel je Cake of samen aan tafel te gaan met Deel je Tafel. Als je hieraan meedoet kun je bij ons wenskaartjes bestellen om te verspreiden bij de actie. Op 18 en 19 juni is er een 24-uurs wakevoorvluchtelingen.nl in het buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag, de plek van de kerkasielwake in 2018/2019 voor de familie Tamrazyan. We hebben een handleiding om plaatselijk een Wake voor vluchtelingen te houden. Tenslotte is er materiaal om in actie te komen voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland.

Collecte

In de kerkDe collecte van 26 juni staat in het teken van het bieden van hulp en perspectief aan mensen zonder papieren in Nederland. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in Actie ondersteunt dit werk in Nederland.

Huis-aan-huiscollecteIn de week van 21 t/m 26 november collecteren we voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. We zijn op zoek naar lokale coördinatoren die de collecte in hun wijk of dorp willen organiseren. Aanmelden kan via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

Actie 500 kinderen

We blijven onze regering oproepen om vluchtelingen niet alleen in Griekenland te helpen, maar ook meer van hen in Nederland op te vangen. Op onze themapagina Vluchtelingen vind je meer informatie over hoe je hieraan mee kunt doen.   

Lees ook:

Griekse kerk helpt iedereen in nood: ‘Hopeloosheid past niet bij de kerk’

24 Mar 2022 Pijl naar rechts

Doe mee

Via het onderstaande formulier kun je het materiaal van je keuze aanvragen. Je ontvangt dit daarna in je mailbox.

Formulier

Wereldvluchtelingendag  lees verder