Wie zijn wij ? Wie zijn wij ?

•een Christusbelijdende gemeente, geworteld in het wonder van Pasen
•een open kerk, open naar elkaar, open naar de samenleving
•wij zien naar elkaar om bij blijde en verdrietige gebeurtenissen
•wij bieden onderdak aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
•wij investeren tijd en aandacht aan de kinderen en jeugd
•wij zijn betrokken bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending


terug