contact contact

Adres kerkgebouw:
Lithse Dijk 5
5397 EA Lith
KvK-nummer 76429334

Interim predikant:
ds. Marcel Zijlstra (dinsdag hoofdzakelijk werkzaam)
06-365 33 786
m.zijlstra@protestantsekerk.nl

Kerkenraad:
Scriba:

Dhr. Paul Smink
06-81144024
scriba@pkn-lith-oijen.nl

Voorzitter:
Dhr. Gijsbert Blok
06-11047777
voorzitter@pkn-lith-oijen.nl

Kerkrentmeester:
Dhr. Jan Lacet
06-50462852
kerkrentmeester@pkn-lith-oijen.nl

Diaconie:
KvK-nummer 76429466
Mevr. Maren te Rehorst
06-11237718
diaconie@pkn-lith-oijen.nl

Kindernevendienst:
Mevr. Jolanda van Maren
06-28 534 824
kindernevendienst@pkn-lith-oijen.nl

Preekvoorziening:
Mevr. Hennie Bosch / dhr. Peter Bosch
06-42953479
preekvoorziening@pkn-lith-oijen.nl

Redactie kerkblad:
Mevr. Tineke van de Kuit
kerkblad@pkn-lith-oijen.nl

Beheer en onderhoud:
Dhr. Co Eikelenboom
0412-481962
beheer@pkn-lith-oijen.nl

Begraafplaatsen:
Dhr. Joop de Vriend
06-45947846
jdevriend@home.nl

Vragen en/of opmerkingen over de website?
mail naar Wilco Lacet: webmaster@pkn-lith-oijen.nl

terug