Hemelvaartsdag 2022 Hemelvaartsdag 2022

Uitnodiging Hemelvaartsdag SAGE
Op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 vieren we weer samen het feest van Hemelvaart, zoals in eerdere jaren. Uden-Veghel is dit jaar de gastgemeente. We komen samen in de kerk in Uden (Kerkelijk Centrum Samen op Weg, Schepenhoek 157, Uden).
We beginnen de Hemelvaartsdag om 10.00 uur met een viering. Onze voorganger is mevrouw ds. Margriet Gosker uit Venlo. Na de dienst is er koffie. Tijdens de dienst collecteren we voor de kosten van de dag.
Aansluitend kun je deelnemen aan een activiteitenprogramma (spellen en zang/muziek) gevolgd door een broodmaaltijd/lunch. We sluiten de bijeenkomst af rond 14 uur.
Voor het activiteitenprogramma en de lunch willen we graag een indicatie hoeveel gasten we kunnen verwachten. Daarom vragen we jullie om een inschatting te maken hoeveel mensen er uit jullie gemeente bij de lunch aanwezig zullen zijn. 
We zien uit naar een inspirerende en gezellige dag, met bijzondere ontmoetingen uit de regio. Komt u ook?
Meer informatie vindt u op de website van de Protestantse gemeente Uden-Veghel (www.sowkerk-uv.nl).

 
Predikanten Predikanten
Pastorale zorg
ds. Dick de Jong 
telefoon:  06-10164711
dm.dejong@xs4all.nl 
Gehele maand mei afwezig. Indien nodig neem contact op met de scriba:
06-36045016

Interim-predikant
ds. Marcel Zijlstra (dinsdag hoofdzakelijk werkzaam)
Telefoon: 06-36533786
m.zijlstra@protestantsekerk.nl 
 
"Ik zal er zijn" "Ik zal er zijn"

Geschreven door Hans Maat en gezongen door Sela.