zondag 30 juni 2024 om 10:00 uur

mevr. ds. Nienke van Andel uit Houten - Koffiedrinken na de dienst
Voorganger(s): mevr. ds. Nienke van Andel
Tekst(en): Jesaja 3, 25-4,6 en Marcus 5,22-43
Ouderling(en): Adri de Vriend
Organist: Pieter Reesink

Collectes
1e rondgang: voor het werk van de diaconie
2e rondgang: voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie - Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië

terug