zondag 16 juni 2024 om 10:00 uur

ds. Geurt Smink - Gemeenteberaad na de dienst
Voorganger(s): ds. Geurt Smink
Ouderling(en): Paul Smink
Organist: Tineke van de Kuit

Collectes
1e rondgang: voor het werk van de diaconie
2e rondgang: voor de eigen kerk

terug