zondag 2 juni 2024 om 10:00 uur

ds. Pim Verschoor - Maaltijd van de Heer
Voorganger(s): ds. Pim Verschoor
Tekst(en): Handelingen 11:19-30
Ouderling(en): Gijsbert Blok
Organist: Tineke van de Kuit

Collectes
1e rondgang: werk van de diaconie
2e rondgang: eigen kerk

terug