zondag 21 november 2021 om 10:00 uur

ds. Gepke Kerssen uit Zaltbommel: Gedachtenisdienst
Voorganger: ds. Gepke Kerssen
Ouderling: Jan Lacet
Organist: Tineke van de Kuit

Diaken: Chris Loermans
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Protestantse Kerk Pastoraal
                    "Omzien naar elkaar"

terug