zondag 24 oktober 2021 om 10:00 uur

ds. Mient Dijkstra, Goch (D)
Voorganger: ds. Mient Dijkstra
Ouderling: Peter Bosch
Organist: Tineke van de Kuit

Diaken: Rita Lievens
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

terug