zondag 17 oktober 2021 om 10:00 uur

ds. Gepke Kerssen uit Zaltbommel
Voorganger: ds. Gepke Kerssen
Ouderling: Gijsbert Blok
Organist: Pieter Reesink

Diaken: Maren te Rehorst
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk in Actie Werekddiaconaat Kameroen
Samen werken aan een stabiele toekomst

terug