zondag 17 december 2023 om 10:00 uur

ds. Marcel Zijlstra uit Ede, 3e zondag van Advent
Voorganger(s): ds. Marcel Zijlstra
Tekst(en): Lucas 1:39-56
Ouderling(en): Peter Bosch
Organist: Pieter Jellema

Collecte
1e rondgang: diaconie
2e rondgang: Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat - Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

terug