zondag 11 juni 2023 om 10:00 uur

ds. Wil van Egmond uit Eindhoven - Doopdienst
Voorganger(s): mevr. ds. Wil van Egmond
Organist: Tineke van de Kuit

Collectes:
1e rondgang voor het werk van de diaconie
2e rondgang voor de eigen kerk

terug