zondag 5 februari 2023 om 10:00 uur

mevr. dr. Cristina Pumplun uit Amsterdam
Voorganger(s): dr. Cristina Pumplun
Ouderling(en): Lisette Snaterse
Organist: Pieter Reesink

Collecte
1e rondgang: werk van de diaconie
2e rondgang: Kerk in Actie Werelddiaconaat Pakistan "Vaktraining voor jongeren"

terug