zondag 3 juli 2022 om 10:00 uur

ds. Gepke Kerssen Koffiedrinken na de dienst
Voorganger(s): mevr. ds. Gepke Kerssen
Tekst(en): 2Koningen 5:51-19 Lucas 10: 1-24
Ouderling(en): Gijsbert Blok
Organist: Pieter Reesink

Diaken: Maren te Rehorst

terug