zondag 22 mei 2022 om 10:00 uur

drs. Hettie Oudelaar uit Gennep
Voorganger(s): drs. Hettie Oudelaar
Tekst(en): Joël 2: 21-27 en Johannes 14: 23-29
Ouderling(en): Jan Lacet
Organist: Pieter Reesink

Diaken: Rita Lievens

terug