Zondag 9 mei 2021  om 10:00 uur
Voorganger: ds. Pim Verschoor
Kerkdienst ds. Pim Verschoor
Tekst(en): Jesaja 45:15-19 en Johannes 15: 9-17
Ouderling: Adri de Vriend
Organist: Tineke van de Kuit

Diaken: Rita Lievens

terug